Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/618
Title: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan kemahiran IT di tempat kerja
Other Titles: Satu kajian perbandingan di tiga buah universiti
Authors: Amran Md. Rasli
Mohd Rozi Hassan
Anizan Abdul Laitf
Keywords: Human resource development
Clerical
Information technology-Skills
Issue Date: 2004
Publisher: Universiti Tenaga Nasional
Abstract: Pada ekonomi hari ini, organisasi sentiasa berhadapan dengan pembangunan global secara berterusan seperti peningkatan teknologi yang kompleks dan perubahan ekonomi yang tidak menentu. Fenomena ini juga berlaku di institusi pengajian tinggi sehingga membawa kesan kepada kemahiran IT staf perkeranian. Oleh yang demikian, ramai staf perkeranian dilatih semula dan diharapkan mempunyai pelbagai kemahiran dan membangunkan keupayaan untuk menguruskan pelbagai tugasan. Staf perkeranian kini dilatih untuk berkemahiran dalam IT dan akan berupaya untuk memenuhi perkembangan yang luas dalam persekitaran digital di universiti dengan cekap. Satu kajian telah dijalankan untuk membanding faktor-faktor yang membawa kesan terhadap pemindahan kemahiran IT di antara staf perkeranian di tiga buah institusi pengajian tinggi awam. Terdapat perbezaan ketara dari satu institusi ke institusi yang lain. Satu pendekatan yang bersepadu yang mengambil kira tradisi institusi, kepimpinan institusi dan sistem IT yang digunakan di samping faktor-faktor keberkesanan dalam kajian turut dicadangkan.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/618
Appears in Collections:College of Business Management & AdministrationItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.